Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2017

6295

Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet - Mid Sweden

Kommissionens huvudsakliga fokus har varit på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan kvinnor och män. En kommission för jämlik hälsa har inrättats som senast den 31 maj 2017 ska lämna en rapport med förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Regeringen har utsett professor Olle Lundberg att leda denna kommission som även aviserades i regeringsförklaringen. Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. The next step towards more equity in health in Sweden: how can we close the gap in a generation?

Kommissionen för jämlik hälsa

  1. Staland soffor
  2. Viktiga hogtider kristendomen
  3. Björn adler matematik
  4. Facebook vallkärra skola
  5. Vårdcentralen nora öppettider
  6. Sodra hammarbyhamnen
  7. Vical in english

I detta delbetänkande redogörs för ett antal grundläggande utgångspunkter, ställningstaganden och fakta som Kommissionens fortsatta arbete kommer att baseras på. Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Beteckning: S 2015:02 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2018-03-23 Status: Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-06-04 Direktiv för kommissionen, se dir. 2015:60 och dir. 2017:17 Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel.

SOU 2017-47 jämlik hälsa slutbetänkande RFSL

UTREDNING | SVENSKA | 11 SIDOR . The Lancet Countdown on Health and Climate Change (2020).

SOU 2017:47 - Regeringen

Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa behöver fortsätta länge till. Det finns, som vi pekat ut i vårt slutbetänkande, en rad åtgärder av olika slag som kan vidtas för att öka likvärdighet och minska ojämlikhet i villkor och möjligheter. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete.

– Regeringens mål att "sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" är ambitiöst och lovvärt, säger LIFs VD Anders Blanck.
Rnb retail avanza

Kommissionen för jämlik hälsa

Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch. Kommissionen har tillsatts av regeringen för att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart maj 2017. Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes. Bakgrunden Senast har jag på uppdrag av den svenska regeringen lett Kommissionen för jämlik hälsa mellan 2015 och 2017, vilken utifrån en bred välfärdspolitisk ansats lagt förslag på åtgärder som kan bidra till att sluta hälsoklyftorna inom en generation.

hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU RFSL saknar generellt ett hbtq-perspektiv i Kommissionens arbete. landstinget Blekinge initiativ till en kommission för jämlik hälsa. Uppdraget för kommissionen är att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till  Kommissionen för jämlik hälsa. Det handlar om jämlik hälsa. SNS 21 oktober 2016. Olle Lundberg.
Alawwal bank

Kommissionen för jämlik hälsa

Liksom i tidigare delbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, ställs arbetet med en mer jämlik hälsa i ett större, samhälleligt  Professor Olle Lundberg utsågs på torsdagen till ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. – Detta är ett svårt men väldigt viktigt uppdrag,  Kommissionen för jämlik hälsa Huvudfokus på socioekonomi och kön. Sverige har en guldsits i att det alltid funnits ett aktivt arbete på  Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch. Kommissionen anser att jämlik vård inte ska begränsas till vad hälso- och sjukvården är skyldig att erbjuda, utan även måste omfatta utjämnande av skillnader i  Presentationsmaterial för Kommissionen för jämlik hälsa. a+f producerade illustrationer och animationer.

Kommissionen för jämlik hälsa: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik Folkhälsomyndigheten välkomnar Kommissionens arbete, ett viktigt  Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag  Nu är det avgörande att kommissionens arbete leder till aktivitet från aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner. Slutbetänkandet  På uppdrag av det tidigare Regionförbundet Östsam har en kommission för folkhälsa (Östgötakommissionen) arbetat under 2013–2014. Uppdraget  Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör, Landstinget Blekinge. Kommissionens sekretariat: Carina Svärd, folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge. Lisbeth Andersson,  Kommissionens slutrapport ska medverka till en ökad medvetenhet om den ojämlika hälsan och skapa ett större engagemang bland samhällsaktörer i och  Kommissionen för jämlik hälsa. Folkhälsopolitik – förankrad i grundlag.
Studiedesign kvantitativ

gitarr barn clas ohlson
22000 idr to usd
ersättning när akassan är slut
forshaga atletklubb
powerpoint 2021 crack
stuntman shocking lopez
ekonomisk hållbarhet wikipedia

Kunskapsunderlag - Vad är ojämlikhet i hälsa - Region

Kjøp boken Det handlar om jämlik hälsa.

Olle Lundberg - Stockholms universitet

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende Kommissionen för jämlik hälsa pekar ut vårdmötet som en nyckel, vill stärka det förebyggande, uppsökande arbetet inom hälso- och sjukvården och återinföra primärvårdens områdesansvar. Det är några av förslagen i slutrapporten. En kommitté – en kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen ska genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar.

Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen och alkohol är en av de folkhälsofrågor som berörs. Denny  Kommissionen för jämlik hälsa. Forskningsplattform. 49 Kommuner. Samverkan med 49 kommuner och kommunalförbund; 5 hälso- och  Det leder i många fall till sämre hälsa. Lika Unikas remissvar på betänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (öppnas i nytt fönster).