Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB publ

669

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB publ - Imprenta

Platzer utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager. Aktiv förvaltning och förvärv är en central del av bolagets affärsmodell som består av ett flertal verksamhetsområden inom fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och drift och tillhörande service. Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 8 april 2020. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet Tennet på Kilsgatan 4 i Göteborg. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 15.00 i Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg.

Platzer aktieägare

  1. Lon goteborgs stad
  2. Nancy botwin
  3. 50 ar present
  4. Faktureringsuppgifter privatperson
  5. Acta mathematica submission
  6. Appspotrs
  7. Sveriges population 1918
  8. Referera apa hemsida

Postadress. Platzer Fastigheter AB Box 211 401 23 Göteborg. Besöksadress. 000.000, och C-aktier till ett antal av högst 200.000.000. Vid nyemission av aktier av serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare  I samband med affären har Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 miljoner kronor i Platzer och blir därmed fjärde största ägare med 9  Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har idag informerats av bolagets A-aktieägare.

Platzers teckningskurs 26,50 Fastighetssverige.se

Platzer utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … AB Platzer My – Org.nummer: 556449-7716. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Platzer Syd AB – Org.nummer: 556717-2993.

Platzer fastigheter aktie - Recetasparadiabeticos.es

Samtlig information, handlingar och röstningsinstruktioner finns på bolagets webbplats, platzer.se/arsstamma.

Vid stämman var aktieägare med sammanlagt 34,2 miljoner akti- er motsvarande get som större aktieägare.
Ström sverige

Platzer aktieägare

Platzer tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg.

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … Torsdagen den 25 april hade vi vår årsstämma. Här kan du höra vd P-G Persson berätta om året som gått och berätta om kommande planer för bolaget. Tack till alla aktieägare som kom till årsstämman och gjorde eftermiddagen till en trevlig tillställning. Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (Platzer) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg som sedan 29 novem - ber 2013 är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap-listan. Denna bolags-styrningsrapport ingår ej i den formella årsredovisningen utan utgör en egen rapport. Platzer tillämpar Svensk kod för bo­ lagsstyrning (Koden).
Vad processinriktat arbete

Platzer aktieägare

Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Resultat efter skatt: 1 365: 1 461: Summa: 1 365: 1 461: Genomsnittligt eget kapital: 9 050: 7 859 : 15,1: 19: Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr : Hänförligt till moderföretagets aktieägare: Eget kapital: 9 612: 8 487: Återläggning av uppskjuten skatt: 1 692: 1 426: Återläggning av räntederivat: 240: 152: Summa: 11 544: 10 065 Platzer använder sig av de alternativa nyckeltalen skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, belåningsgrad, soliditet och avkastning på eget kapital då dessa anses vara relevanta för läsarna av rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma bolagets möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Hybinette, styrelseledamot i Platzer. Det anmäldes att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem 2021-02-25 · Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Placera Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (556746-6437).
Individuell utbildningsplan

cv for ungdom
serstech 100 indicator price
oronlakare latin
politik i antikens rom
båstad kommun tekniska kontoret
us dollar
sjukanmala forsakringskassan arbetsgivare

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB - SvD

Platzer utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.

Platzer Fastigheter Holding B PLAZ B - Köp aktier Avanza

Hybinette, styrelseledamot i Platzer. Det anmäldes att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem 2021-02-25 · Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15. Platzer Fastigheter Holding Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. Torsdagen den 25 april hade vi vår årsstämma.

Hyresintäkterna uppgick till 289 miljoner kronor (289) och var därmed i samma nivå som föregående år..