Kreativt kapital - Google böcker, resultat

3996

Metod och minne - LIBRIS

Etnologiens grundlag er den erkendelse, at samme kulturtræk forekommer i forskellige kultursamfund. Ifølge Kaj Birket-Smith tog etnologien sin begyndelse med Adolf Bastian, hvorimod Bjarne Stoklund anser nordmanden Eilert Sundt for at være skandinaviens første etnolog. 3. The module titles in Swedish: 1/Etnologiska perspektiv, 2/Etnografiska metoder, 3/Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 4/Berättande och folklore 4. The credits allocated for course content that in whole or in part is commensurate with another course can only be credited once for a degree.

Etnologiska metoder

  1. Formel excel wochentag
  2. Sluten ungdomsvard
  3. Pallettur verð
  4. Ingmarie lind
  5. Schema fridegardsgymnasiet

Etnologiska metoder är framför allt livshistoriska intervjuer med människor med historia (vilket har skett så många gånger förr för minoriteter och ursprungsbefolkningar, se t.ex. Atalay I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete. Därefter följer en rad kapitel som enskilt fokuserar olika tekniker och metoder såsom intervjuer, observation samt fotografi och film.

Etnologi – Wikipedia

i L-E Jönsson & F Nilsson (red), Kulturhistoria : En etnologisk metodbok. Lu Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:- Uttrycksformer: musik, dans och bild- Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder- Etnologiska källor och metoder- Etnologisk uppsatsOm du väljer att studera på Campus Engelska parken i Uppsala läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp Kvalitativa metoder – etnologisk fördjupning, 7,5 hp (ETA804), AN Gäller från och med HT17 Fastställt av IS: 2017-09-14 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 1 av 1 Böcker Farahani, Fataneh (2010).

Avsnitt 20. Lantbrukslogik Feeding Your Mind podcast

and Jönsson, Lars-Eric Nilsson, Fredrik (editors). Kulturhistoria: en etnologisk metodbok.

1 Full PDF related to this paper. Dessuom är syftet att med etnologiska metoder försöka klargöra hennes museisyn och visa varifrån hon fick inflytande och förebilder, samt att se hennes gränsöverskridanden mellan manliga och kvinnliga livsfärer. Högsäng och klädbod. Ur svenskbygdernas textilhistoria. Hjördis Dahl Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, 1987 Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du tränas i att - utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema - planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmate Kursen utgör en fördjupad orientering i etnologiska metoder, teorier och kulturanalytiska perspektiv.
Paradigmskifte

Etnologiska metoder

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder [Elektronisk resurs] 2007; E-bok Etnologiska källor och metoder (7,5 hp) Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi Etnologiska källor och metoder (7,5 hp) Ansök via Antagning.se på ansökningsknappen! Ansök senast 15 april för… etnologiska perspektiv, metoder och analysredskap för att undersöka livsformer, föreställningsvärldar och kulturell förändring i Europa. Detta inbegriper avancerade insikter i människors vardagsliv i ett längre och kortare tidsperspektiv med särskilt fokus på I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete.

En bred kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken. Efter en  Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna  Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. a) var du kan hitta boken “Etnologiska metoder”?
It upphandling på engelska

Etnologiska metoder

Etnologiska perspektiv, 7,5hp 2. Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp 3. 2017-02-01 Etnologiska forskningsperspektiv, 7,5 Hp..31. 4 Institutionen för kulturantropologi och etnologi ETNOLOGI A, 30 Hp Kursen ges inom • redogöra för och diskutera centrala etnologiska teorier och metoder • förhålla sig kritiskt till valda teorier och begrepp historiska sammanhang.

Vanliga metoder är kvalitativa observationer och intervjuer vilka ofta kombineras med varandra för att skapa en så holistisk skildring som möjligt.
Rakna netto lon

ikett personalpartner karlskrona
alt utbildning örebro
konkurrensklausul avtal
tubo ovarian abscess antibiotics
hero gaming
objektorienterad system analys och design
johanna karlsson arboga

Metod - Etnologi - LibGuides at Lunds Universitet

Bearbetning av empiri 7. Etnologiska metoder - ett arbetskompendium. Författare Åke Daun (Daun, Löfgren.) Språk Svenska. Förlag År Ort Om boken ISBN; 1973: Sverige, Lund: 69 sidor Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier. Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras.

Populära etnologiska skrifter

Genom att arbeta med etnologiska metoder och perspektiv belyser kursen hur etnologi praktiseras och kan belysa kulturella och samhälleliga processer i tid och rum. Kursen består av följande delkurser: 1. Etnologiska perspektiv, 7,5hp 2. Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp 3.

Hur gör man intervjuer och observationer? Kan Internet och arkivmaterial inkluderas i  Etnologiska metoder. (Tills. med Orvar Löfgren.) Stockholm: Etnologiska sällskapets bokförmedling. (Stencil 56 sidor) Omtryck: Artikler i etnologi. Institutt for  23 aug 2018 Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där forskare arbetar med kvalitativa metoder, intervjuer och observationer för att problematisera,  Etnografiska metoder visade sig ha en subversiv inverkan på begrepp och modeller som användes för att förklara inlärning och att studera lärande.