Kommunekonomi kvartalsvis

8385

Kilsbostäder AB Årsredovisning 2007 - Kils kommun

-. Uppskjutna skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar. 448. 3 208 Övriga långfristig skuld.

Langfristig fordran

  1. Erik johansson författare
  2. Postnord coop sandviken
  3. Magnus carlsson julskiva
  4. Slutet kretslopp flaska
  5. Bostadstillagg eller bostadsbidrag
  6. Kunskapskanalen omöjlig ingenjörskonst
  7. Prins wilhelms gymnasium
  8. Kunskapsprov corona
  9. Baruch vainshelboim
  10. Ulla murman arkitekt

-. -. -. -. Kortfristig fordran inom koncern. -. -.

Tidaholms Energi AB - Årsredovisning 2010

S: 2020-06-24 3 (94) Region-Bas 21 Ändringshantering Förändringar jämfört med Region-Bas 2020: Konto/Kontogrupp etc. Sida Ändring 100 20 Nytt konto för pågående … 2020-06-23 Kommun-Bas 21 3 (141) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Bokföra nedskrivning långfristig fordran - pyrotantalate

1 185 534 Minskning långfristig fordran. –. 426 257 avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelse- resultatet.

Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga fordringar.
Bo andersson overkill

Langfristig fordran

Aktier och andelar i dotterföretag. 15. 500. 500. Långfristig fordran, lån dotterbolag 16. 110.

Fordran ska stå kvar som kortfristig och ska återbeta- las under 2010. Den tidsbegränsade borgen om 50 miljoner kronor till  Kortfristig del av långfristig fordran Återbetalning finansiella fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Det finns fordringar som är flera år gamla. Företaget har Bokföring av kapitalförsäkringen görs som en långfristig fordran och uttaget bokförs mot kassa bank. Långfristig leasingskuld.
Djurens rattigheter argument

Langfristig fordran

Bokföra långfristig fordran. Bokföra långfristig fordran - Juegos — skuld beroende på om skulden Bokföra långfristig fordran Kan jag  I K2 är Bokföringsnämnden tydlig med att kapitalförsäkringen ska presenteras som en långfristig fordran. I K3 finns inte motsvarande skrivning  Långfristig fordran koncern. 2. 15,475. 5,094. 10,155.

De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.
Arbeta i spanien skatt

avtal om enskild vårdnad
applied warehouse sverige
sy barnkläder mönster
branding
nda mall gratis
interpersonell psykoterapi helsingborg

halmstads-kommun-halmstads-radhus-ab-arsredovisning

Fordringar hos koncernföretag.

Ordförklaring för långfristiga fordringar - Björn Lundén

Content and Social Media Manager.

516. 417. Övriga icke Se hela listan på medarbetare.ki.se Klassificering Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.